tt3

הערכים שלנו

"חובטים לעתיד" הנה עמותה, המקדמת תכנית לערכים ומצוינות לגילאי 6 עד 9, בו יקבלו הילדים את הבסיס למשחק הטניס כבר בגיל הצעיר, את ההתפתחות הנכונה וההדרגתית לצד ההתפתחות האישית.

tt4

האלופים שלנו

טניס הוא משחק לכל החיים ומומלץ להתחיל לשחק כבר בגיל צעיר, כאשר החוויות הראשונות על המגרש משפיעות על אהבתם של הילדים למשחק. לחצו כאן והכירו את האלופים שלנו.

tt5

התכנית שלנו

בכל המועדונים יעבדו על בסיס תכנית אחידה ומבוקרת ובעלת סטנדרטים ערכיים וחינוכיים עם צוות מקצועי ברמה הגבוהה ביותר. הילדים יתקדמו בהדרגתיות על פי יכולתם, כאשר הציוד, גודל המגרש והפעילות יותאמו לרמתם ולכן התוכנית תתרום משמעותית להצלחתם.

tt2

מאמרים

"חובטים לעתיד" הנה עמותה, המקדמת תכנית לערכים ומצוינות לגילאי 6 עד 9, בו יקבלו הילדים את הבסיס למשחק הטניס כבר בגיל הצעיר, את ההתפתחות הנכונה וההדרגתית לצד ההתפתחות האישית.

tt1

מועדונים

"חובטים לעתיד" הנה עמותה, המקדמת תכנית לערכים ומצוינות לגילאי 6 עד 9, בו יקבלו הילדים את הבסיס למשחק הטניס כבר בגיל הצעיר, את ההתפתחות הנכונה וההדרגתית לצד ההתפתחות האישית.

tt6

הצטרפות לתכנית

"חובטים לעתיד" הנה עמותה, המקדמת תכנית לערכים ומצוינות לגילאי 6 עד 9, בו יקבלו הילדים את הבסיס למשחק הטניס כבר בגיל הצעיר, את ההתפתחות הנכונה וההדרגתית לצד ההתפתחות האישית.

התורמים שלנו:

פלדמן
מחקר
דיסקונט
מזרחי טפחות
אוניטרוניקס
סוברו